Alma Education ska främja och utveckla berättandet inom manus för film och dramaserie samt litteratur.
Vara en länk mellan oetablerade och professionella och en fysisk och virtuell mötesplats för både lokala, nationella och internationella

aktörer. Med bas i det värmländska kulturlandskapet med Selma Lagerlöfs Mårbacka och det samtida Alma Löv Museum vill vi skapa förutsättningar för framtidens kulturarv och berättande.  Alma Education anordnar yrkeshögskoleutbildningen Manusförfattare 
Manus för film och dramaserie. Utbildningen utvecklas i samverkan med arbetslivet och riktar sig till de som vill vara professionellt
verksamma som manusförfattare. Alma Education arrangerar även workshops och seminarier, kompetensutveckling inom manus,
film och litteratur.  Vi samarbetar med film och TV - branschen, högskolor, universitet, branschorganisationer samt föreningar,  kulturinstitutioner och regionala resurscentran, genom engagemang i ledningsgruppen, utveckling av utbildningens innehåll, undervisning
och samarrangemang. Alma Education är även en plats för kulturarrangemang och ger ut böcker om skrivande. 
.

 

 

Bland våra samarbetspartners och LIA - företag där de studerande gör sin praktik finns bland annat Anagram, Garage Film, Filmlance International, Jarowskij, Nice Drama, B - Reel, Art Film & Bob, SF Studios, SVT, Yellowbird, Verket Produktion , Filmbasen, Film Skåne, Region Värmland,Lindholmen Science Park, Harmonica Films, Filmcentrum Syd, Palladium Fiction, Verket Produktion, Nent Group, Göteborg Filmfestival, Göteborgs Litteraturhus, Cinenic Film, Film Arche Berlin, mfl.

Alma har samarrangerat öppna föreläsningar, masterclasses, workshops etc med bland annat Lindholmen Science Park, Göteborgs Litteraturhus, Filmcentrum Syd, Kulturakademin, Region Värmland, Cinemafrica, Film Skåne, Filmbasen, Film Arche Berlin, Inter Film Festival Berlin, Super 16 Köpenhamn, Stockholms Konstnärliga Högskola, Akademin Valand, Stockholms Filmfestival, Göteborgs Filmfestival, Svenska Filminstitutet, m fl.  

  • Facebook
  • Instagram
BOK%20ALMA%20_edited.jpg
Om Kreativa Processer - Alma Bok
BOK%20ALMA%20_edited.jpg
Lynch.png
fassbinder.png

Alma Manusakademi/ Alma Löv Museum arrangerade under Frykens Fassbinder Festival i samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola.