Oskar Idin, studerande Manusförfattare och Adriana Savin, skådespelare. 

Adaptionsprojekt

 

Den 3-7 juni 2015 genomförde Brevnoveller ett unikt projekt rum på konstmuseet Alma Löv i Värmland med adaption som tema.

I en kreativ workshop har scener ur åtta av Brevnovellers publicerade noveller adapterats till film av studerande från Alma manusutbildning. Syftet var att undersöka den kreativa processen med att ta litteratur till filmens medium. Deltagarna fick först under ca 1 månads tid arbeta fram manus baserat på novellerna. På Alma löv fick de sedan ett intensivt dygn på sig att filma och klippa ihop korta nyckelscener. Till sin hjälp hade de författarna själva som givit feedback på deras manus, en regicoach, professionella skådespelare och teknisk assistans.

 

Läs mer om projektet här: