Ansökan inför uppstart augusti 2021 är stängd.

Ansökan inför uppstart augusti 2022  öppnar​ 4.1.2022.

Deadline 15.3.2022.

Riktlinjer inför ansökan publiceras på hemsidan.

​Du är behörig att söka om du uppfyller följande:

§ Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan

eller kommunal vuxenutbildning. ​

§ Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar

kraven i punkt 1. ​

§ Är bosatt i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning. ​

§ Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.