Manusförfattare (300 YH - poäng)

3 terminer heltid

Nästa söktillfälle är 16 mars 2019 inför uppstart 22 augusti 2019. 

Du är behörig att söka om du uppfyller följande krav; 

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 

3. Är bosatt i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning. 

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan

omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

5. För att kunna ansöka till Alma Manusutbildning krävs även särskilda förkunskaper; minst ett års

tidigare arbetslivserfarenhet heltid eller minst ett års högre studier heltid. 

 

Du ansöker med arbetsprover.

Om du går vidare i följer särskilt prov (skriftligt och muntligt).

Provet genomförs av representanter från bransch och skola enligt fasta frågor. 

Vid det särskilda provet bedöms: 

1) Förmåga till skriftlig analys genom en uppgift kring manusanalys.

2) Kunskapsnivå - genom uppgifter kring dramaturgi som kan visa vilken nivå den sökande befinner sig på. Vid det muntliga provet bedöms erfarenhetsnivå och förutsättningar att klara av utbildningen.

 

På utbildningen tas 18 studenter in. Ledningsgruppen tillsätter en antagningsnämnd och delegerar förarbetet beträffande antagning. I antagningsnämnden ingår representanter för både skola, bransch

samt universitet och studeranderepresentant. 

 

 

Kontaktuppgifter.

Namn, adress, telefonnummer, mail och personnummer. 

1.

Personligt brev.

 

Utforma brevet fritt men se till att följande innehåll finns med; Beskrivning av din konstnärliga bakgrund och varför du söker utbildningen. Formulering av de teman som intresserar dig som manusförfattare. Reflektioner kring dina yrkesrelaterade mål. 

Max 1A4. 

2.

Arbetsprover. 

 

Bifoga kortsynopsis till en originalidé (ej adaption) till

1. Kortfilm.

2. Långfilm.

3. Dramaserie (ange format).

Lägg till några meningar efter varje idé om din vision och varför du vill berätta just den historien. 

Max 1A4 per idé. 

Bifoga arbetsprover som representerar ditt skrivande. 

1. Valfri text du skrivit; ex utdrag ur manus, prosa, journalistisk text. Max 15 sidor. 

2. En scen du skrivit som är en nyckelscen och som innehåller dialog. Scenen får vara max 2A4. Lägg till en försättssida där du kortfattat beskriver bakgrunden till storyn och varför just den scenen är avgörande för handlingen.

3.

CV och betyg eller intyg från tidigare utbildning. 

4.

Referens. 

 

Bifoga ett rekommendationsbrev från exempelvis tidigare lärare, arbetsgivare eller kollega. Max 1A4. 

5.

Instruktioner för ansökan 

Sammanställ alla dokument i en PDF som du döper till ditt namn samt personnummer; Efternamn.Förnamn. Personnummer. 

Skicka din ansökan via epost till info@almamanusutbildning.com.

Deadline för ansökan: 15 mars 2019

Du får besked senast 15 april om du gått vidare.