Träff med manusgruppen i Stockholm 12-16 juni 2017 Foto Per Bifrost  Filmbasen TV4 Svenska Filminstitutet 

Josefine Tengblad, dramachef TV4 

Johanna Ginstmark föreläsning 

Lisa Langseth