Ansök till utbildningen. 

Nästa söktillfälle: 16 mars 2020.

Du är behörig att söka om du uppfyller följande:

1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning. 

2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1. 

3. Är bosatt i Sverige, Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning. 

4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen. 

5. För att kunna ansöka till utbildningen krävs även särskilda förkunskaper; minst ett års tidigare arbetslivserfarenhet heltid eller minst ett års högre studier heltid. 

På utbildningen finns 18 platser. 

 

 

Manusförfattare är en vidareutbildning inom yrkeshögskolan. Utbildningen riktar sig till dig som vill vara professionellt verksam som manusförfattare inom film och TV. Eftersom utbildningen bedrivs på avancerad nivå krävs det att du har vissa förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig utbildningen. 

 

Du som saknar formell behörighet men anser att du skaffat relevanta kunskaper på annat sätt kan få din reella kompetens prövad.

Instruktioner till ansökan inför uppstart augusti 2020 publiceras på hemsidan 6 januari 2020.

För frågor om ansökan kontakta oss gärna.

info@almamanusutbildning.com