Mål

 

Att utvecklas som manusförfattare för film och dramaserie.

Att utveckla den egna konstnärliga förmågan.
Att fördjupa kunskaperna om dramaturgi, bildspråk och genrer.
Att utveckla ett fungerande samarbete med dramaturg.
Att på ett professionellt sätt kunna presentera projekt för finansiär.
Att få en inblick i samarbetsprocesser mellan manusförfattare, regissör och producent.