Soni Jörgensen manusseminarium på Göteborg Filmfestival

February 02, 2017

I denna föreläsning talar Soni Jörgensen om hur du kan utveckla flerdimensionella historier som engagerar läsare/publik - oavsett genre och budget. Soni delar med sig av sina kunskaper om verktygen VILJA-BEHOV (på engelska: WANT-NEED) och visar hur dessa verktyg kan användas framgångsrikt. “Min största drivkraft som manusförfattare är att beröra en publik och då räcker det inte att vara duktig på plot och struktur. Alldeles för många manus bygger i första hand på plot och engagerar därför inte. Jag vill inspirera andra till att utveckla manus som också kan tala till våra känslor. Oavsett genre behöver alla manus vara en så kallad bladvändare.” Soni Jörgensen. Mer info: 

Please reload