En tre terminer lång vidareutbildning inom Manus för Film och TV. Utbildningen står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan och bedrivs delvis på distans med träffar på Alma Löv Museum, i Stockholm, Berlin, Göteborg och Köpenhamn. Föreläsningar, workshops och handledning med några av Nordens främsta manusförfattare, dramaturger, regissörer och skådespelare. Utbildningen riktar sig till författare, journalister, filmare och andra som vill vidareutbilda sig inom konsten att skriva manus.

Alma Manusutbildning samarbetar med ett flertal andra filmskolor och organisationer i Norden och arrangerar öppna föreläsningar på bl a Göteborg Filmfestival. Varje år ges en bok ut med texter av de studerande. Under flera år arrangerades även Frykens Fassbinder Festival i samarbete med Stockholms Dramatiska Högskola.

 

 

Konstnärlig ledare Sara Broos

Huvudlärare Petra Revenue

 

www.almamanusutbildning.com

www.facebook.com/Almamanusutbildning