Manusförfattare

Yrkeshögskoleutbildning - Distans 

300 YH - poäng. Distans med närträffar i Östra Ämtervik,

Stockholm, Göteborg, Malmö & Köpenhamn 

5 poäng motsvarar en veckas studier. 
Avgiftsfri & Studiemedelsberättigad. 

Kostnader för resa, logi och kurslitteratur tillkommer. 

Uppstart 16 augusti 2021. 

 

Utbildningen bedrivs på distans med veckolånga närträffar i Östra Ämtervik, Malmö/ Köpenhamn, Göteborg och Stockholm. Utbildningen riktar sig till dig som vill utbilda dig till professionellt verksam manusförfattare inom manus för film och dramaserie.  Efter genomgången utbildning kan du arbeta som manusförfattare inom spelfilm, dramaserie och andra former av rörlig bild samt dramaturg. 

Upplägget innefattar webbaserade onlineworkshops, föreläsningar, grupparbeten, individuell handledning, feedbacksessioner i grupp, seminarier,  pitchträning och LIA (lärande i arbete). Du utvecklar manusprojekt både individuellt och i writers room. 

 

På utbildningen undervisar lärare med erfarenhet av yrkeslivet och bland våra föreläsare finns några av landet mest namnkunniga manusförfattare, regissörer och producenter.

Vi bjuder även in internationella gästlärare som exempelvis Ellis Freeman, John Yorke, Linda Seger, Joan Scheckel, m fl och samarrangerar återkommande öppna föreläsningar och events i samarbete med andra. Varje år ger vi även ut en bok med texter av de studerande. Vi samarbetar med Brobygrafiska.

Här kan du ta del av tidigare publikationer. 

Efter genomgången utbildning ska de studerande kunna arbeta som manusförfattare inom film och dramaserie. Utveckla manusidéer självständigt och i samarbete med andra. Skriva för och analysera traditionella och nya berättarformer i olika genrer. Genomföra analyser av egna och andras manuskript. 

Redogöra för vilka lagar, rättigheter och avtal som reglerar manusförfattarens verksamhet.  Pitchteknik. 

Kurser 

Avtal och Rättigheter 15p

Manusskrivande och Dramaturgi 95p

Manus för Dramaserie 90p

LIA - lärande i arbete 50p 

Filmiska Processer 50p

LIA (Lärande i Arbete) 

Under utbildningen ingår 10 veckors LIA

(Lärande i Arbete). ​Kursen ska lägga en grund för utveckling i arbetslivet och förtrogenhet med ett  eller flera yrkesområden inom film eller andra former av rörlig bild. Utifrån ett valt yrkesmoment eller yrkesområde ska den studerande fördjupa sina praktiska och teoretiska kunskaper i nära samarbete med branschen. Du får en god inblick i yrkesrollen och värdefulla kontakter i branschen. 

Vi har ett nära samarbete med arbetslivet och branschen som bidar till att utveckla utbildningen.

 

Alma Löv Museum grundades 1998 är ett centrum för samtida konst och internationell mötesplats för kultur, utbildning och integration. Pedagogisk verksamhet och forskning samt produktion av film, utbildningsmaterial, mm.

Yh - logga .png
BOK%20ALMA%20_edited.jpg

Ansökan 

Ansökan öppnar 3 januari 2022

Deadline måndag 14 mars 2022.

I ansökan ingår ett arbetsprov. 

Instruktioner publiceras på hemsidan. 

Du är behörig att antas till utbildningen om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.

  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.

  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.

  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

 

Yrkeshögskolan ska vara öppen för alla som har förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen.

Det innebär att du kan bedömas vara behörig till en utbildning även om du saknar betyg från gymnasiet.

 

Kontakta oss om du vill ansökan genom bedömning av reell kompetens, dvs de

kunskaper och kompetenser du skaffat dig på annat vis än genom en formell gymnasieutbildning.

Om du saknar formellt gymnasiebetyg så

ange att du vill ha din reella kompetens bedömd motsvarande behörighetskraven. 

Vision

 

På Alma vill vi kombinera hög kvalitet med höga ambitioner och skapa ett varmt och öppet klimat där alla studerande ska komma till sin rätt och utveckla sin särart som författare samt besitta den kompetens och det hantverkskunnande som krävs för att  vara professionellt verksam och kunna utföra både egeninitierade projekt och skriva på uppdrag.

Helt avgörande är det djupt personliga engagemang som ligger bakom och återspeglas i varje del av utbildningen; ett helhetstänkande kring inspirerande miljö, innehåll, omsorg om detaljerna och varje individs utvecklingsmöjligheter.  Att utmana sig själv och hitta en riktning både yrkesmässigt och i livet, utveckla ett förhållningssätt och blick på världen och oss själva som bidrar till en positiv samhällsutveckling.